فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

3
1
4
1
پویا صبرآموز

مشاور پویا صبرآموز

قیمت: 65,000 تومان
Coach grade icon
برنامه نویس ارشد، معلم و مشاور IT
(مشاور)
مشاهده
محسن شمس

مشاور محسن شمس

قیمت: 135,000 تومان
Coach grade icon
مشاور استخدام و منابع انسانی کارخانجات
(مشاور ارشد)
مشاهده
بابک بنفشی

مشاور بابک بنفشی

قیمت: 65,000 تومان
Coach grade icon
معاونت یا مدیریت منابع انسانی و اداری
(مشاور)
مشاهده
محسن راعی

مشاور محسن راعی

قیمت: 65,000 تومان
Coach grade icon
مشاور ارشد و تحلیل‌گر محتوا
(مشاور)
مشاهده