استخدام برای کارگر ساده

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

25
0
0
4
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
11
1
7
17
0
0

10
4
2
1
1
0
1
1
0
0
1
0
8
0
1
0
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36
0
0
0

تعداد 133 فرصت شغلی یافت شد

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر ساوجبلاق

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرسس آرسس
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

2 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرال رول آریا آرال رول آریا
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

2 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

کیسون پاک کیسون پاک
کارگر ساده آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

کارامکس کارامکس
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

از 6 تا 7 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج