استخدام برای کارگر ساده

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

26
0
0
4
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
11
1
8
17
0
0

10
4
2
1
1
0
1
1
0
0
1
0
8
0
1
0
3
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37
0
0
0

تعداد 141 فرصت شغلی یافت شد

از 8 تا 10 میلیون تومان

فراورده های گوشتی آندره فراورده های گوشتی آندره
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

فراورده های گوشتی آندره فراورده های گوشتی آندره
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

انتشارات جنگل انتشارات جنگل
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

بهسازان سیمین بهسازان سیمین
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر شهرک صنعتی خوارزمی

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ساوجبلاق

پایه وزارت کار

آرسس آرسس
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام