استخدام در البرز

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

282
132
128
119
106
83
82
77
54
52
43
41
38
34
30
30
27
26
26
24
21
20
15
15
12
11
9
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1210
162
69
68
21
13
12
12
8
8
2
2
1
1
1
1

614
471
207
168
115
15
1

286
229
149
108
102
81
79
59
52
50
31
31
30
29
25
19
18
18
17
16
16
16
15
14
13
12
10
10
9
8
8
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1

1559
23
6
3

تعداد 13 فرصت شغلی یافت شد

10 ماه پیش

پایه وزارت کار

فیروزا فیروزا
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

10 ماه پیش

توافقی

فیروزا فیروزا
حراست آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

10 ماه پیش

توافقی

فیروزا فیروزا
جوشکار co2 آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

10 ماه پیش

توافقی

فیروزا فیروزا
تراشکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

2 سال پیش

توافقی

موسسه آموزشی زانا موسسه آموزشی زانا
مسئول فروش (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

2 سال پیش

پایه وزارت کار

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

2 سال پیش

توافقی

شرکت البرز آلومینیوم تکنیک شرکت البرز آلومینیوم تکنیک
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

2 سال پیش

پایه وزارت کار

شرکت البرز آلومینیوم تکنیک شرکت البرز آلومینیوم تکنیک
کاگر نیمه ماهر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

2 سال پیش

توافقی

الوند الوند
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

شرکت مهندسی شایان برق شرکت مهندسی شایان برق
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز