استخدام برای خط تولید

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

119
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

93
2
20
5
5
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

3
55
5
52
14
0
0

16
23
8
10
8
4
16
3
0
10
3
4
5
1
2
0
6
1
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

129
0
0
0

تعداد 181 فرصت شغلی یافت شد

از 10 تا 12 میلیون تومان

شرکت پرشین صنعت بهاستان شرکت پرشین صنعت بهاستان
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

فراورده های گوشتی آندره فراورده های گوشتی آندره
شهر كرج

پایه وزارت کار

بهسازان سیمین بهسازان سیمین
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر شهرک صنعتی خوارزمی

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

مبتکران پارسیان درمان مبتکران پارسیان درمان
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

ویژن پیک ویژن پیک
شهر شهرک صنعتی اشتهارد

پایه وزارت کار

آبا طعم پرشین (چی توز) آبا طعم پرشین (چی توز)
شهر نظرآباد

از 10 تا 12 میلیون تومان

آلومینیوم سمراد پیام آلومینیوم سمراد پیام
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام