ایران فریمکو

ایران فریمکو

آموزش و پژوهش
دانشگاه علمی کاربردی ایران فریمکو مرکز یک : هشتگرد مرکز دو : مهرشهر
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1679 روز در فکروکار

تماس با ایران فریمکو

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

بلوار ارم نبش خیابان 315 مرکز علمی کابردی ایران فریمکو

آگهی‌های شغلی ایران فریمکو

پایه وزارت کار

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج

پایه وزارت کار

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج

توافقی

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج