ایران فریمکو

ایران فریمکو

آموزش و پژوهش
دانشگاه علمی کاربردی ایران فریمکو مرکز یک : هشتگرد مرکز دو : مهرشهر
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1477 روز در فکروکار

تماس با ایران فریمکو

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

بلوار ارم نبش خیابان 315 مرکز علمی کابردی ایران فریمکو

آگهی‌های شغلی ایران فریمکو

3 سال پیش

پایه وزارت کار

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج