تولیدی صنعتی پروزن

تولیدی صنعتی پروزن

خودرو سازی و صنایع وابسته
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.prozin.com
1672 روز در فکروکار

مزایای تولیدی صنعتی پروزن

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با تولیدی صنعتی پروزن

وب‌سایت:

www.prozin.com

شهر:

آدرس:

آگهی‌های شغلی تولیدی صنعتی پروزن

پایه وزارت کار

تولیدی صنعتی پروزن تولیدی صنعتی پروزن
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج