مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو

مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو

آموزش و پژوهش
زیر مجموعه شرکت ایران فریمکو بزرگترین شرکت بتن ایران
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1465 روز در فکروکار

مزایای مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

مرکز شماره 1:جاده قدیم کرج به هشتگرد-تهراندشت-بلوار ایران فریمکو-میدان ایران فریمکو-مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو مرکز شماره 2:کرج-مهرشهر-بلوار ارم-نبش خیابان 315