گروه پارسیان

گروه پارسیان

سایر صنایع و خدمات
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.bizheh.com
1461 روز در فکروکار

مزایای گروه پارسیان

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با گروه پارسیان

وب‌سایت:

www.bizheh.com

شهر:

آدرس:

چهارراه هفت تیر به سمت کارخانه قند کوچه فدایی ساختمان ثامن طبقه 4 واحد7

آگهی‌های شغلی گروه پارسیان

3 سال پیش

توافقی

گروه پارسیان گروه پارسیان
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

گروه پارسیان گروه پارسیان
فروشنده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

گروه پارسیان گروه پارسیان
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

توافقی

گروه پارسیان گروه پارسیان
انبار دار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

توافقی

گروه پارسیان گروه پارسیان
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج