گروه پارسیان

گروه پارسیان

سایر صنایع و خدمات
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.bizheh.com
1666 روز در فکروکار

مزایای گروه پارسیان

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با گروه پارسیان

وب‌سایت:

www.bizheh.com

شهر:

آدرس:

چهارراه هفت تیر به سمت کارخانه قند کوچه فدایی ساختمان ثامن طبقه 4 واحد7

آگهی‌های شغلی گروه پارسیان

توافقی

گروه پارسیان گروه پارسیان
شهر كرج

توافقی

گروه پارسیان گروه پارسیان
فروشنده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

گروه پارسیان گروه پارسیان
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه پارسیان گروه پارسیان
انبار دار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه پارسیان گروه پارسیان
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج