بانی فراورده های وزرا

بانی فراورده های وزرا

تجارت و بازرگانی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.vozarasaffron.com
1693 روز در فکروکار

تماس با بانی فراورده های وزرا

وب‌سایت:

www.vozarasaffron.com

شهر:

آدرس:

آگهی‌های شغلی بانی فراورده های وزرا

توافقی

بانی فراورده های وزرا بانی فراورده های وزرا
بازاریاب (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج