نامی نیک نهاد(سه نان)

نامی نیک نهاد(سه نان)

صنایع غذایی
شرکت سه نان اولین تولید کننده نان به روش مدرن در راستای طرح توسعه خود دعوت به همکاری می نماید.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.cenanbakery.com
1688 روز در فکروکار

مزایای نامی نیک نهاد(سه نان)

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با نامی نیک نهاد(سه نان)

وب‌سایت:

www.cenanbakery.com

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی بهارستان - گلستان سوم -پلاک 55 شرکت سه نان

آگهی‌های شغلی نامی نیک نهاد(سه نان)

پایه وزارت کار

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
بازاریاب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
تکنسین برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
راننده پایه دو (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۲ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۲ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
کارمند دبیرخانه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
ویزیتور (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۲ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
سرپرست فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۳ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
بازاریاب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۳ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

نامی نیک نهاد(سه نان) نامی نیک نهاد(سه نان)
شهر كرج