درباره شرکت

شرکت صنایع غذایی بر پایه محصولات آردی نظیر نان و کیک

فرصت های شغلی فعال

منشی مدیرعامل

منشی مدیرعامل

آراز نان ایرانیان تمام وقت


 • شهر: نظر آباد
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: خانم
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: پایه وزارت کار
 • سابقه کاری: سه تا شش سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس
حسابدار

حسابدار

آراز نان ایرانیان تمام وقت
حسابداری

نیروی مسلط به تمام امور حسابداری
دارای سابقه کار حداقل 3سال
سرویس ایاب و ذهاب از کرج
بیمه - ناهار


 • شهر: نظر آباد
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: آقا/خانم
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: سه تا شش سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس
سرپرست تولید

سرپرست تولید

آراز نان ایرانیان تمام وقت
صنایع غذایی - شیمی

دارای حداقل 3سال سابقه کار مرتبط
حقوق توافقی
بیمه - سرویس از کرج
دارای مدرک کارشناسی


 • شهر: نظر آباد
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: سرپرست و مدیر میانی
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 25 تا 45 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: سه تا شش سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس
سرپرست انبار

سرپرست انبار

آراز نان ایرانیان تمام وقت
حسابداری مدیریت

سرپرست انبار
حداقل 3سال سابقه کار مرتبط
دارای مدرک کارشناسی
حقوق توافقی - سرویس از کرج - بیمه


 • شهر: نظر آباد
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: سرپرست و مدیر میانی
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 25 تا 40 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: سه تا شش سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس
راننده پخش

راننده پخش

آراز نان ایرانیان تمام وقت
رانندگی حساب کتاب منظم

بارگیری و توزیع بار از انبار نظر آباد به داخل کرج و مشتریان مشخص شده
همراه با وسیله نقلیه شرکت


 • شهر: کرج
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارگر ساده
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 20 تا 40 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم