اریکه سلامت

اریکه سلامت

صنایع غذایی
بسته بندی و فروش زعفران ، چای و دمنوش
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1438 روز در فکروکار

مزایای اریکه سلامت

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با اریکه سلامت

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

چهارراه هفت تیر

آگهی‌های شغلی اریکه سلامت

3 سال پیش

پایه وزارت کار

اریکه سلامت اریکه سلامت
منشی اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج