فرا کلان قطعه

فرا کلان قطعه

خودرو سازی و صنایع وابسته
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1639 روز در فکروکار

مزایای فرا کلان قطعه

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان

تماس با فرا کلان قطعه

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی هشتگرد فاز3 خیابان بنفشه 21