قارچ مهرشهر

قارچ مهرشهر

کشاورزی و دامداری
سال تاسیس 1390 کارخانه پرورش قارچ به طور صنعتی می باشد
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1673 روز در فکروکار

مزایای قارچ مهرشهر

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با قارچ مهرشهر

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

مهرشهر کرج-بلوار ارم-خ اکبر آباد-انتهای خیابان شهید حمزه نعمتی-کارخانه قارچ مهر شهر