رنگین پلیمر البرز

رنگین پلیمر البرز

خودرو سازی و صنایع وابسته
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1638 روز در فکروکار

مزایای رنگین پلیمر البرز

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با رنگین پلیمر البرز

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کیلومتر 20 جاده مخصوص - لاین کندرو به سمت کرج - خیابان بهار 3 - انتهای خیابان سمت راست - پلاک 7

آگهی‌های شغلی رنگین پلیمر البرز

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
برق کار صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
تزریق کار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
کارمند حقوقی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
شهر تهران

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
تکنسین فنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
مدیر مالی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران