رنگین پلیمر البرز

رنگین پلیمر البرز

خودرو سازی و صنایع وابسته
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1439 روز در فکروکار

مزایای رنگین پلیمر البرز

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با رنگین پلیمر البرز

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کیلومتر 20 جاده مخصوص - لاین کندرو به سمت کرج - خیابان بهار 3 - انتهای خیابان سمت راست - پلاک 7

آگهی‌های شغلی رنگین پلیمر البرز

3 سال پیش

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
برق کار صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

3 سال پیش

پایه وزارت کار

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
تزریق کار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

3 سال پیش

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

3 سال پیش

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

3 سال پیش

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
کارمند حقوقی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

3 سال پیش

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
شهر تهران

3 سال پیش

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
تکنسین فنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
مدیر مالی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

رنگین پلیمر البرز رنگین پلیمر البرز
حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران