pani plast

pani plast

صنایع پلاستیک و لاستیک
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت:
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
1427 روز در فکروکار

مزایای pani plast

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با pani plast

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

صفادشت روبروی پمپ گاز نصیراباد کوچه رازی