ماندانا شیمی

ماندانا شیمی

صنایع شیمیایی

فیلد فعالیت : تولید مواد اولیه صنایع بسته بندی فلزی , غذایی و صنعتی از جمله لاک و پوشش پلاستیزول و خمیر آب بندی.

مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.mandanachemie.com
1655 روز در فکروکار

مزایای ماندانا شیمی

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با ماندانا شیمی

وب‌سایت:

www.mandanachemie.com

شهر:

کرج

آدرس:

کرج گرمدره خیابان تاجبخش کوچه شهید احمدی پلاک 738

آگهی‌های شغلی ماندانا شیمی

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج