جوشیران

جوشیران

تولیدی و صنعتی

تولید کننده سیم چوش و پودر جوش

مکان شرکت مکان شرکت: ماهدشت
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1649 روز در فکروکار

مزایای جوشیران

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی

تماس با جوشیران

وب‌سایت:

-

شهر:

ماهدشت

آدرس:

ماهدشت- سردرآباد- خ هفتم شمالی

آگهی‌های شغلی جوشیران

توافقی

جوشیران جوشیران
آشپز خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
حراست شیفت 12-12 (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
شهر كرج

پایه وزارت کار

جوشیران جوشیران
شهر كرج

پایه وزارت کار

جوشیران جوشیران
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

توافقی

جوشیران جوشیران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

توافقی

جوشیران جوشیران
شهر ماهدشت

توافقی

جوشیران جوشیران
شهر ماهدشت

پایه وزارت کار

جوشیران جوشیران
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

توافقی

جوشیران جوشیران
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
لیسانس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
سرپرست انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

جوشیران جوشیران
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

جوشیران جوشیران
مهندسی جوش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج