درباره شرکت

تولید انواع شمش فولادی

فرصت های شغلی فعال

مهندس مکانیک

مهندس مکانیک

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا تمام وقت
مهندسی مکانیک


 • شهر: اشتهارد
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارگر ماهر و تکنسین فنی
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 30 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس
مهندس برق صنعتی

مهندس برق صنعتی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا تمام وقت
مهندسی برق صنعتی


 • شهر: اشتهارد
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارگر ماهر و تکنسین فنی
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 30 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس
کارشناس صنایع و مدیریت برنامه ریزی

کارشناس صنایع و مدیریت برنامه ریزی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا تمام وقت
مهندسی صنایع و برنامه ریزی


 • شهر: اشتهارد
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 30 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس
کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا تمام وقت
کارشناس بهداشت حرفه ای


 • شهر: اشتهارد
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
 • جنسیت: آقا
 • سن: از 30 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس
کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا تمام وقت
کارشناس حسابداری


 • شهر: اشتهارد
 • وضعیت تاهل: مهم نیست
 • سطح ارشدیت: کارمند و کارشناس
 • وضعیت نظام وظیفه: مهم نیست
 • جنسیت: خانم
 • سن: از 25 تا 35 سال
 • حقوق: توافقی
 • سابقه کاری: تا دو سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس