صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

صنایع فلزی و ریختگری
تولید انواع شمش فولادی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1405 روز در فکروکار

مزایای صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه

تماس با صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد-بلوار ملاصدرای شرقی-سبلان 3-قطعه 3440

آگهی‌های شغلی صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

3 سال پیش

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
مهندس برق صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
مهندس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج