صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

صنایع فلزی و ریختگری
تولید انواع شمش فولادی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1613 روز در فکروکار

مزایای صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه

تماس با صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد-بلوار ملاصدرای شرقی-سبلان 3-قطعه 3440

آگهی‌های شغلی صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
شهر كرج

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
شهر كرج

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
مهندس برق صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا صنایع فولادوچدن بهمن آسیا
مهندس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج