شرکت پارسیان پخش بیژن

شرکت پارسیان پخش بیژن

توزیع و پخش
مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1380 روز در فکروکار

مزایای شرکت پارسیان پخش بیژن

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با شرکت پارسیان پخش بیژن

وب‌سایت:

-

شهر:

تهران

آدرس:

تهران - شادآباد انتهای غربی بلوار 17 شهریورنبش کوی کاوش پلاک 368