نیرو پرداز انرژی

نیرو پرداز انرژی

برق و الکترونیک
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1576 روز در فکروکار

مزایای نیرو پرداز انرژی

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با نیرو پرداز انرژی

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد -خیابان حسابی شرقی - انتهای سبلان 2- سهند 2 قطعه 3405