شرکت کیمیا ماشین البرز

شرکت کیمیا ماشین البرز

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
1030 روز در فکروکار

مزایای شرکت کیمیا ماشین البرز

 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی

  تماس با شرکت کیمیا ماشین البرز

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس: