آریا پلاستیک ایرانیان

آریا پلاستیک ایرانیان

صنایع پلاستیک و لاستیک
تولید مصنوعات پلاستیکی صنایع غذایی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.ariaplasticiranian.com
1541 روز در فکروکار

مزایای آریا پلاستیک ایرانیان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آریا پلاستیک ایرانیان

وب‌سایت:

www.ariaplasticiranian.com

شهر:

آدرس:

کردان - خروجی کوهسار - روستای ولیان - شرکت آریا پلاستیک ایرانیان

آگهی‌های شغلی آریا پلاستیک ایرانیان

پایه وزارت کار

آریا پلاستیک ایرانیان آریا پلاستیک ایرانیان
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج