آسیا بهین برق

آسیا بهین برق

تولیدی و صنعتی
طراح و سازنده پستها تابلوهای برق
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1024 روز در فکروکار

مزایای آسیا بهین برق

 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • پاداش های فصلی و ماهیانه
 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی

  تماس با آسیا بهین برق

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس:

  شهرک صنغتی اشتعارد انتعای بلوار دکتر حسابی غربی ریحان 3

  آگهی‌های شغلی آسیا بهین برق

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  آسیا بهین برق آسیا بهین برق
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  آسیا بهین برق آسیا بهین برق
  اپراتور CNC (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  آسیا بهین برق آسیا بهین برق
  مدیر مهندسی (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  آسیا بهین برق آسیا بهین برق
  مدیر تولید (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  آسیا بهین برق آسیا بهین برق
  جوشکار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  آسیا بهین برق آسیا بهین برق
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  آسیا بهین برق آسیا بهین برق
  نقشه کش صنعتی (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  آسیا بهین برق آسیا بهین برق
  مهندس برق (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج