شرکت کرانگین

شرکت کرانگین

صنایع پلاستیک و لاستیک
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.karangin.com
1528 روز در فکروکار

مزایای شرکت کرانگین

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با شرکت کرانگین

وب‌سایت:

www.karangin.com

شهر:

آدرس: