شرکت داروسازی

شرکت داروسازی

داروسازی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1012 روز در فکروکار

مزایای شرکت داروسازی

 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی
  تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان

  تماس با شرکت داروسازی

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس:

  آگهی‌های شغلی شرکت داروسازی

  2 سال پیش

  توافقی

  شرکت داروسازی شرکت داروسازی
  M D F کار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  شرکت داروسازی شرکت داروسازی
  جوشکار (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  شرکت داروسازی شرکت داروسازی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  شرکت داروسازی شرکت داروسازی
  راننده مدیریت (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  توافقی

  شرکت داروسازی شرکت داروسازی
  رئیس حسابداری (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  شرکت داروسازی شرکت داروسازی
  کارمند تدارکات (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  شرکت داروسازی شرکت داروسازی
  شهر كرج

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  شرکت داروسازی شرکت داروسازی
  منشی واحد مدیریت (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج