موسسه خوارزمی

موسسه خوارزمی

آموزش و پژوهش
موسسه خوارزمی با۲۵ سال فعالیت، در عرصه ی آموزش و پژوهش و اعزام
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1518 روز در فکروکار

مزایای موسسه خوارزمی

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با موسسه خوارزمی

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

میرداماد.رودبار شرقی به سمت بالا.پلاک ۵۷