لیدوما

لیدوما

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1544 روز در فکروکار

مزایای لیدوما

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با لیدوما

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد بلوار غزالی شرقی سومین تقاطع سمت چپ سپیدان 2 پلاک3229