نیرو پرداز انرژی

نیرو پرداز انرژی

تولیدی و صنعتی
سال تاسیس 1389 پیشرو در صنعت برق و IT ساخت انواع تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف طراحی و مشاوره ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های برقی و IT
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1508 روز در فکروکار

مزایای نیرو پرداز انرژی

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با نیرو پرداز انرژی

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد - خیابان حسابی شرقی - خیابان سبلان 2 سهند 2 قطعه 3405

آگهی‌های شغلی نیرو پرداز انرژی

توافقی

نیرو پرداز انرژی نیرو پرداز انرژی
شهر كرج