مصپا

مصپا

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
1511 روز در فکروکار

مزایای مصپا

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با مصپا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

آگهی‌های شغلی مصپا

توافقی

مصپا مصپا
کمک قالبساز (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج