مصپا

مصپا

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
1006 روز در فکروکار

مزایای مصپا

 • سرویس رفت و برگشت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • وام پرسنلی
 • سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
  بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
  بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
  وام پرسنلی وام پرسنلی
  سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
  بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
  بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
  وام پرسنلی وام پرسنلی

  تماس با مصپا

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس:

  شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

  آگهی‌های شغلی مصپا

  2 سال پیش

  توافقی

  مصپا مصپا
  کمک قالبساز (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج