سنگ سان باتیس البرز

سنگ سان باتیس البرز

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.sbatis.com
1000 روز در فکروکار

مزایای سنگ سان باتیس البرز

 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • پنجشنبه های تعطیل
 • وام پرسنلی
 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی

  تماس با سنگ سان باتیس البرز

  وب‌سایت:

  www.sbatis.com

  شهر:

  آدرس:

  شهرک صنعتی اشتهارد حسابی شرقی سرو3 صنوبر4 سرو1 قطعه 3356

  آگهی‌های شغلی سنگ سان باتیس البرز

  2 سال پیش

  پایه وزارت کار

  سنگ سان باتیس البرز سنگ سان باتیس البرز
  کارگر تولید (تمام وقت)
  غیر فعال جزئیات آگهی
  شهر كرج