شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید

شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید

خودرو سازی و صنایع وابسته
تولید شیشه ایمنی جلو اتومبیل
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1495 روز در فکروکار

مزایای شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان

تماس با شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد فاز1 خ حافظ شرقی خ نارنجستان 4 خ نخلستان 4 قطعه 290