ایمن خواب هوشمند

ایمن خواب هوشمند

تکنولوژی های جدید و نوآورانه
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.imenkhab.com
1518 روز در فکروکار

مزایای ایمن خواب هوشمند

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با ایمن خواب هوشمند

وب‌سایت:

www.imenkhab.com

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد بلوار غزالی غربی گلنوش دوم گلفام دوم قطعه 2544