توسعه درب ایده

توسعه درب ایده

سایر صنایع و خدمات

تولید درب بطری

مکان شرکت مکان شرکت: اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1295 روز در فکروکار

مزایای توسعه درب ایده

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بن خرید بن خرید
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بن خرید بن خرید

تماس با توسعه درب ایده

وب‌سایت:

-

شهر:

اشتهارد

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد

آگهی‌های شغلی توسعه درب ایده

4 ماه پیش

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

4 ماه پیش

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

1 سال پیش

تا 10 میلیون تومان

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

1 سال پیش

تا 10 میلیون تومان

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
تکنسین مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

1 سال پیش

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
کارشناس ایمنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
منشی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج