توسعه درب ایده

توسعه درب ایده

سایر صنایع و خدمات

تولید درب بطری

مکان شرکت مکان شرکت: اشتهارد
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1497 روز در فکروکار

مزایای توسعه درب ایده

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بن خرید بن خرید
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
تعطیلات فصلی تعطیلات فصلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بن خرید بن خرید

تماس با توسعه درب ایده

وب‌سایت:

-

شهر:

اشتهارد

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد

آگهی‌های شغلی توسعه درب ایده

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

تا 10 میلیون تومان

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

تا 10 میلیون تومان

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
تکنسین مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
کارشناس ایمنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
منشی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج