نظافتی هامون البرز

نظافتی هامون البرز

خدماتی و پیمانکاری
شرکت نظافتی هامون البرز اقا و خانم زیر ۴۵ سالل استخدام میکند
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1526 روز در فکروکار

مزایای نظافتی هامون البرز

پاداش های فصلی و ماهیانه
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با نظافتی هامون البرز

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

۴۵ متری گلشهر بلوار پونه شرقی ساختمان سفیر.. واحد ۹