کیمیا کود بهار

کیمیا کود بهار

کشاورزی و دامداری
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
978 روز در فکروکار

مزایای کیمیا کود بهار

 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی

  تماس با کیمیا کود بهار

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس:

  بلوار حسابی غربی گلریز سوم گلچین چهارم گلریز پنجم قطعه 1505