شرکت یگانه تجارت البرز کوشا

شرکت یگانه تجارت البرز کوشا

مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت:
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
973 روز در فکروکار

مزایای شرکت یگانه تجارت البرز کوشا

 • خدمات بیمه تکمیلی
  سالن غذاخوری
  سرویس رفت و آمد
  ساعت کاری منعطف
  برگزاری جشن ها
  وام و تسهیلات
  دارای سالن باشگاه
  داری اتاق بازی
  خدمات بیمه تکمیلی
  داری اتاق بازی
  تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان

  تماس با شرکت یگانه تجارت البرز کوشا

  وب‌سایت:

  -

  شهر:

  آدرس: