پویا شیمی آویژه

پویا شیمی آویژه

صنایع شیمیایی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1515 روز در فکروکار

مزایای پویا شیمی آویژه

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان
پنجشنبه های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان پنجشنبه های تعطیل
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با پویا شیمی آویژه

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

آگهی‌های شغلی پویا شیمی آویژه

توافقی

پویا شیمی آویژه پویا شیمی آویژه
شهر كرج