فولاد چدن آذر

فولاد چدن آذر

صنایع فلزی و ریختگری
شرکت در زمینه تولید شمش فولادی و داری حقوق به موقع و بعلاوه بهره وری
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1512 روز در فکروکار

مزایای فولاد چدن آذر

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با فولاد چدن آذر

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد.بلوار ملاصدرای شرقی.خیابان سبلان ۳.قطعه ۳۴۴۳

آگهی‌های شغلی فولاد چدن آذر

پایه وزارت کار

فولاد چدن آذر فولاد چدن آذر
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

فولاد چدن آذر فولاد چدن آذر
تکنسین مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

فولاد چدن آذر فولاد چدن آذر
شهر كرج

توافقی

فولاد چدن آذر فولاد چدن آذر
تکنسین متالوژی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج