عایق سازان زرین گام

عایق سازان زرین گام

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.zarringum.ir
1477 روز در فکروکار

مزایای عایق سازان زرین گام

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با عایق سازان زرین گام

وب‌سایت:

www.zarringum.ir

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد - حسابی غربی - گلشید چهارم - گلرخ سوم - قطعه 1568

آگهی‌های شغلی عایق سازان زرین گام

پایه وزارت کار

عایق سازان زرین گام عایق سازان زرین گام
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

عایق سازان زرین گام عایق سازان زرین گام
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج