عایق سازان زرین گام

عایق سازان زرین گام

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.zarringum.ir
1268 روز در فکروکار

مزایای عایق سازان زرین گام

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با عایق سازان زرین گام

وب‌سایت:

www.zarringum.ir

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد - حسابی غربی - گلشید چهارم - گلرخ سوم - قطعه 1568

آگهی‌های شغلی عایق سازان زرین گام

3 سال پیش

پایه وزارت کار

عایق سازان زرین گام عایق سازان زرین گام
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

عایق سازان زرین گام عایق سازان زرین گام
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج