توسعه راهبردی کسب و کار البرز

توسعه راهبردی کسب و کار البرز

تکنولوژی های جدید و نوآورانه
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1502 روز در فکروکار

تماس با توسعه راهبردی کسب و کار البرز

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

کمالشهر ظفر12 کوچه پنج شرقی کوچه ربات کار شرکت ربات کار

آگهی‌های شغلی توسعه راهبردی کسب و کار البرز

توافقی

توسعه راهبردی کسب و کار البرز توسعه راهبردی کسب و کار البرز
مهندس الکترونیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج