فروشگاه متین

فروشگاه متین

لوازم خانگی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1262 روز در فکروکار

مزایای فروشگاه متین

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با فروشگاه متین

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

فلکه اول گوهردشت به سمت مطهری نبش دوم شرقی فروشگاه متین

آگهی‌های شغلی فروشگاه متین

3 سال پیش

پایه وزارت کار

فروشگاه متین فروشگاه متین
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

فروشگاه متین فروشگاه متین
منشی اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج