شرکت آریان

شرکت آریان

خدماتی و پیمانکاری
سال تاسیس۱۳۸۸بزرگترین ومعتبرترین درنوع خوددرمنطقه
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1260 روز در فکروکار

مزایای شرکت آریان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
وام پرسنلی وام پرسنلی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با شرکت آریان

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

جاده ملاردمنظریه گلستان۲۸پ۱واحد۱