پروتئین ماهان

پروتئین ماهان

توزیع و پخش
پخش مواد غذایی (پروتئینی)
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1489 روز در فکروکار

تماس با پروتئین ماهان

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

جاده محمدشهر خیابان آب و خاک

آگهی‌های شغلی پروتئین ماهان

تا ۳ میلیون تومان

پروتئین ماهان پروتئین ماهان
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج