موسسه زبان گندم

موسسه زبان گندم

آموزش و پژوهش
آموزشگاه زبان انگلیسی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1494 روز در فکروکار

تماس با موسسه زبان گندم

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

کیانمهر بلوار امیر کبیر

آگهی‌های شغلی موسسه زبان گندم

تا ۲ میلیون تومان

موسسه زبان گندم موسسه زبان گندم
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج