شرکت دارویی البرز فارمد

شرکت دارویی البرز فارمد

داروسازی
پنج شنبه ها اضافه کاری محسوب میشود و در طول سال نیز پادش هایی در نظر گرفته می شود
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1479 روز در فکروکار

مزایای شرکت دارویی البرز فارمد

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
سبد کالای ماهانه سبد کالای ماهانه
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با شرکت دارویی البرز فارمد

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

اشتهارد-بلوار ابوریحان بیرونی- بلوار حسابی غربی-گلنوش سوم- گلفام چهارم-قطعه2571

آگهی‌های شغلی شرکت دارویی البرز فارمد

تا ۴ میلیون تومان

شرکت دارویی البرز فارمد شرکت دارویی البرز فارمد
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج