شرکت سبلان درب مهر

شرکت سبلان درب مهر

تولیدی و صنعتی
شرکت سبلان درب مهر(سهامی خاص) با کد ثبتی 440861، در سال 1392 با هدف تامین نیاز کشور به دربهای ضد حریق، ضدسرقت و اتاقی از کشور ترکیه فعالیت خود را شروع کرد.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1241 روز در فکروکار

مزایای شرکت سبلان درب مهر

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان
پنجشنبه های تعطیل
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان پنجشنبه های تعطیل پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با شرکت سبلان درب مهر

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

نظرآباد-شهرک صنعتی سپهر- سپهر 10

آگهی‌های شغلی شرکت سبلان درب مهر

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

2 سال پیش

بالای ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
کارشناس طراحی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
خدمات و آبدارچی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
CNCکار ماهر چوب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

تا ۳ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج