شرکت سبلان درب مهر

شرکت سبلان درب مهر

تولیدی و صنعتی
شرکت سبلان درب مهر(سهامی خاص) با کد ثبتی 440861، در سال 1392 با هدف تامین نیاز کشور به دربهای ضد حریق، ضدسرقت و اتاقی از کشور ترکیه فعالیت خود را شروع کرد.
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1477 روز در فکروکار

مزایای شرکت سبلان درب مهر

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان
پنجشنبه های تعطیل
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان پنجشنبه های تعطیل پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با شرکت سبلان درب مهر

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

نظرآباد-شهرک صنعتی سپهر- سپهر 10

آگهی‌های شغلی شرکت سبلان درب مهر

تا ۴ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
کارشناس طراحی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
خدمات و آبدارچی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
CNCکار ماهر چوب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

توافقی

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج