شرکت زاگرس درخشان

شرکت زاگرس درخشان

سایر صنایع و خدمات
شرکت تولید کاشی سرامیک در 3 شیفت
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1470 روز در فکروکار

مزایای شرکت زاگرس درخشان

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با شرکت زاگرس درخشان

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان حسابی شرقی سرو سوم

آگهی‌های شغلی شرکت زاگرس درخشان

تا ۳ میلیون تومان

شرکت زاگرس درخشان شرکت زاگرس درخشان
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج