جهاددانشگاهی صنعتی شریف

جهاددانشگاهی صنعتی شریف

برق و الکترونیک
- گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خوداتکایی - توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه، دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان - گسترش طرح های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش
مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: نیمه دولتی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: http://www.jdsharif.com
1467 روز در فکروکار

مزایای جهاددانشگاهی صنعتی شریف

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل

تماس با جهاددانشگاهی صنعتی شریف

وب‌سایت:

http://www.jdsharif.com

شهر:

تهران

آدرس:

تهران-خیابان آزادی-بلوار شهید اکبری-خیابان شهید قاسمی-پلاک 71-سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

آگهی‌های شغلی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

توافقی

جهاددانشگاهی صنعتی شریف جهاددانشگاهی صنعتی شریف
شهر تهران